Firemní kalendář

Firemní kalendář je vhodným propagačním předmětem, který můžete na konci roku rozdávat svým obchodním partnerům. Nabízím kompletní produkci firemních kalendářů. Navrhnu vhodné scény pro jednotlivé fotografie v prostorech Vaší firmy, zajistím modelky a vizážistku, scény nasvítím a pořídím fotografie. Vybrané fotografie pečlivě vyretušuji, kalendář vysázím a zajistím jeho výrobu.


jan zeman profesionální portrétní fotograf Praha svatební fotograf fashion glamour boudoir rodinný portrét kreativní portrét firemní kalendář


Cena za vyhotovení kalendáře se stanovuje individuálně dle náročnosti fotografování, množství objednaných modelek a modelů, tiskového nákladu atd.

Firemní kalendář objednávejte v dostatečném předstihu, tj. 6 až 9 měsíců před plánovanou distribucí. Je potřeba zohlednit čas potřebný k samotné produkci kalendáře a také délku schvalovacích procesů ve firmě.


jan zeman profesionální portrétní fotograf Praha svatební fotograf fashion glamour boudoir rodinný portrét kreativní portrét firemní kalendář

Pro objednání kalkulace a jakékoli Vaše dotazy mě neváhejte kontaktovat.